Filosofi og bakgrunn

 

Det perfekte hjulet finnes antakelig ikke. Derfor er søken det et perfekt hjulet et livslangt prosjekt. Når du tror du endelig har nådd målet oppdager du fort at det har kommet nye materialer nye produksjonsmåter eller ny utforming av felger, eiker og nav slik at du får hjul med andre egenskaper enn før. Det kan også være at det kommer nye og bedre verktøy og hjelpemidler for hjulbyggere som gjør t dagens hjul blir bedre enn gårdagens. Det er med andre alltid noe å lære og utvikle seg mot i dette faget.

 

Hvorfor bygge hjul? For min del startet dette i 2009 etter at jeg hadde lest en artikkel om hjulbygging. Det passet godt inn med mine betraktninger om at det er mye praktisk kunnskap som blir bort i dagens samfunn. Evnen til selvberging var nok var nok større hos tidligere generasjoner. Min hjulbygging har derfor et perspektiv om å videreføre et tradisjonelt håndverk ved seg. Selve håndverket er inspirert av kjente hjulbyggere, bl.a. Gerd Schraner, Jobst Brandt, Eric Hjertberg, Bill Mould og Roger Musson. Noen av disse har jeg god kontakt med og utveksler til stadighet meninger og erfaringer med.

Valg av materialer

 

Etter at jeg bygget det første hjulsettet med karbonfelger har jeg helt gått over til karbonfelger. I flere år testet jeg ut felger fra forskjellige leverandører og mener nå å ha funnet en leverandør som leverer god kvalitet. Denne leverandøren har jeg fult siden 2011 og har sett en god utvikling. De er innovative og har utviklet flere teknologier som de har patent på. Hvert år investeres det i nytt produksjons og testutstyr. I tillegg driver det en ustrakt forskning på forskjellige typer bindemiddel. Dette er spesielt viktig for å unngå nedsmelting av bremseflaten på felger som er beregnet for felgbrems.

 

I bremseflatene brukes det basalt og et bindemiddel som tåler over 210oc.  I bunnen av felgene ligger det en stripe med ekstra sterkt karbon for å sikre at niplene ikke dras gjennom felgen når hjulene bygges med høy eikespenning. Alle felger testet både for slag og trykk påvirkning samt gjentagende bremsetester for å sikre at det ikke skjer nedsmelting. Utover labtester gjøres det også omfattende felttester av ferdige hjul

Landeveisfelger

 

1814 utvalget inngår det 33 mm, 44 mm, 55 mm og 88 mm felger både for limedekk og for dekk og slange. Alle kan leveres med nav for skivebrems. Felgene har vid U form som gir lav luftmotstand og tåler sidevind godt. I og med at disse felgene er så brede er minste dekkbredde 25mm. Profilene for landeveishjulene ser du nedenfor.

Terreng

 

Vi har valgt to typer hjul for terreng. Et lett hjulsett som er beregnet for maraton og grusritt ala Birken og ett som er beregnet på konkurranser og trening der det er mer teknisk terreng og stier. Felles for begge hjulsettene er at de bygges på felger med asynkron plassering av eikehullene. På den måten jevnes eikespenning ut slik at det blir nesten lik spenning på begge side.

 

Et hjulsett bygget med American Classic nav har et forholdstall på 100% / 94%. Det betyr at eikespenning på ikke-drevsida på bakhjulet er 94% av eikespenningen på drevsida. Det er ikke uvanlig at dette forholdet er 100% / 60% på hjul bygget med sentrerte eikehull. For deg betyr dette stiver og mer holdbare hjul. Terrenghjul finnes i både 27,5"  og 29". Nedenfor ser du profilene på disse

Eiker og nipler

 

Jeg bruker som hovedregel Pillar

PSR X-TRA 1420 eiker både til landevei og terreng. Dette er lett bladeiker med høy bruddstyrke. Andre eiker benyttes ved spesielle behov.

 

 

Fordelen med bladeiker er at disse er at disse kan holdes fast under oppspenning slik at de ikke vrir seg. Det er da lettere å sette høy eikespenning og sluttproduktet blir et hjul der eikespennet holder seg godt over tid fordi det er ingen eiker som vrir seg tilbake.

 

 

 

For å redusere antall eikelender har jeg anskaffet en maskin for kutting og gjenging av eiker. Med bruka av aluminiumsnipler er det spesielt viktig at en oppstrammet eike akkurat fyller de 9 millimeterne med gjenger som er i nippelen. Det oppnår jeg ved å kappe og gjenge eiker.

De aller fleste hjul bygges med Pillar TG aluminiumsnipler. Dette er en nippel der gjengene er konisk avsmalnet på toppen slik at niplene sitter ekstra godt på det ferdige hjulet

 

Nav

 

Landeveishjul bygges med Bitex eller Token nav med keramiske lager. Framtidige hjul vil bli bygget med Bitex nav fordi tilgangen på disse er bedre enn på Token nav.

For terreng benytter vi American Classic som er lette servicevennlige nav med god holdbarhet. Det er også god tilgang på reservedeler og ombyggingssett til disse. Planen er å bruke disse navene også til landeveishjul med skivebrems.

 

Verktøy og byggeprosess

 

Selv om jeg har et ønske om å videreføre et tradisjonelt håndverk og er inspirert av gamle mestre, vil jeg gjerne benytte de mest avansert og moderne hjelpemidlene. Rettestativet og tensiometrene er kjernen i dette. Rettestativet har klokker med en granularitet på 25/1000mm for måling av høyde og sidekast.

 

For å måle eikespenning benytter jeg inntil tre forskjellige tensiometre. Bakgrunnen for det er at de har litt forskjellige egenskaper. Måling av eikespenn og justering av dette slik at det blir ikt på hver side av hjulet er det som tar mest tid ved hjulbygging. Det er også her mye an årsaken til holdbare hjul ligger.

 

Bakhjul bygges med eikespenn på 120kgf på drevsida. Spennet på andre sida er avhengig av om felgens eikehull er sentrerte eller ikke og hvordan navet er utformet. Ved siden av er det et radardiagram som viser høyre og venstre side for et 38mm clincher bakhjul som er nesten ferdig.

 

ADRESSE

 

Flaenbakken 2,

2071 Råholt

KONTAKT

 

T: 63 96 19 85

E: post@dukesport.no

ÅPNINGSTIDER

 

Man

Tirs-Fre

Lørdag

 

 

10.00 - 19.00

10.00 - 17.00

10.00 - 14.00

© 2018 The duke sport